Áno, chcel by som dosiahnuť

lepšie výsledky

so spoločnosťou Goodyear

Kontaktujte nás

Saša Marič

Manažér vozového parku spoločnosti TransCAT Adriatic, SlovinskoSpoločnosť TransCAT Adriatic distribuuje po celej Európe približne 38 tisíc vozidiel. Hodnotný náklad musí doručovať včas a v dobrom stave, preto Saša Marič, manažér vozového parku spoločnosti TransCAT Adriatic, spolupracuje od roku 2015 s Goodyear Total Mobility a využíva ich rôzne riešenia.

Využívame cestnú asistenčnú službu ServiceLine24h pre prípad defektu pneumatík. Vďaka tomu mám rozhodne pokojnejšie spanie.

„Využívame cestnú asistenčnú službu ServiceLine24h pre prípad defektu pneumatík. Vďaka tomu mám rozhodne pokojnejšie spanie, pretože viem, že máme partnera, na ktorého sa môžeme v každej situácii spoľahnúť,“ ale nedávno sa nám osvedčila a ukázala svoju cenu iná služba – TPMS, a to v roku 2019 pri ceste z Milána do Slovinska. „Pokiaľ systém zaznamená významný pokles tlaku alebo zmenu teploty pneumatiky, TPMS mi pošle výstražné hlásenie," vysvetľuje Saša. „To nám umožňuje okamžite zareagovať a spojiť sa s vodičom, aby sme zamedzili prestojom vozidla a prípadným ďalším nákladom.“

"Naše vozidlo sa vracalo z Francúzska do Slovinska a niekde v polovici jeho cesty som dostal výstražné hlásenie o poklese tlaku. Okamžite som zavolal vodičovi a požiadal ho, aby zastavil a stav označenej pneumatiky skontroloval. Porucha bola diagnostikovaná ako uchádzajúci ventil, takže som vodiča požiadal, aby na trase z Milána až do Slovinska tlak v pneumatike každú hodinu dopĺňal. V tomto prípade sme sa vďaka TPMS určite vyhli nežiaducemu prestoju vozidla. A hlavne sme zabránili aj možným závažným zraneniam a materiálnym škodám na náklade. V celoročnom vyjadrení môžu náklady na nápravu hmotných škôd na tovare v cestnej preprave presiahnuť až 100 tisíc €. Preto je každé riešenie, ako napríklad Goodyear TPMS, ktoré naviac prispieva i k zníženiu prevádzkových nákladov, viac ako vítané.“

Sme sa vďaka TPMS určite vyhli nežiaducemu prestoju vozidla. A hlavne sme zabránili aj možným závažným zraneniam a materiálnym škodám na náklade.
zníženie prestojov*
*Porovnanie 50 vozových parkov pred a po inštalácii systému Goodyear TPMS v roku 2019