Ναι, επιθυμώ

να πετύχω καλύτερα αποτελέσματα

με την Goodyear

Επικοινωνία

Christophe Cruzet

Co- Manager υπεύθυνος για τεχνικά θέματα, οχήματα και συντήρηση στην εταιρεία Transports Berthaud, Γαλλία"Δεν υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού στην ποιότητα για την εταιρεία μεταφορών Berthaud, ειδικοί στην παράδοση φρούτων και λαχανικών, με έδρα το Languedoc, στο Générac (γαλλικό τμήμα αρ. 30). Ο Christophe Cruzet, co-manager, υπεύθυνος για τεχνικά θέματα, για τα οχήματα και τη συντήρηση , εξηγεί: "Οφείλουμε στους πελάτες μας, που είναι μεγάλοι παίκτες στο λιανεμπόριο ή τοπικοί χονδρέμποροι, πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, η επιλογή οχημάτων και συναφούς εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα ελαστικά αποτελούν βασικό στρατηγικό στοιχείο στη διαχείριση μιας εταιρείας μεταφορών."

Για 30 χρόνια, η στενή σχέση μας με την Goodyear μας επέτρεψε να γίνουμε αξιόπιστος συνεργάτης και να πραγματοποιήσουμε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες για νέα ελαστικά.

Η Goodyear μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιδίωξη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Ο Christophe προσθέτει: "Η επιλογή των ελαστικών αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του στόλου μας και για την έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων. Εξοπλίζουμε τα φορτηγά μας με ελαστικά Goodyear εδώ και χρόνια". Η εταιρεία ανανεώνει το στόλο της που αποτελείται από 140 φορτηγά με ρυθμό 25 οχημάτα ετησίως, τα οποία φτάνουν πάντα εξοπλισμένα με νέα ελαστικά Goodyear.

Ο Christophe χαιρετίζει το γεγονός ότι η πίστη της εταιρείας στη Goodyear της δίνει ένα επιπλέον όφελος. "Για 30 χρόνια, η στενή μας σχέση με την Goodyear μας επέτρεψε να γίνουμε αξιόπιστος συνεργάτης και να κάνουμε πραγματοποιήσουμε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες για νέα ελαστικά. Οι ανταλλαγές μας με τους μηχανικούς ενισχύουν την πεποίθησή μας σχετικά με την αξιοπιστία των προϊόντων και μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε την εμπειρία μας στη διαχείριση ελαστικών. Ο στόλος μας λοιπόν λειτουργεί στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας. "

Η επιλογή των ελαστικών αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του στόλου μας και για την έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων.
καλύτερη πιθανή πρόσφυση έως την ολοκλήρωση της ζωής ενός KMAX D GEN-2 ελαστικού*
*σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, βασισμένο σε εσωτερικές δοκιμές της Goodyear